Förlust- & sorgbearbetning

Vårt enda syfte är att hjälpa så många människor som möjligt med sorgbearbetning.
Det gör vi, i en trygg miljö, bland annat genom att hålla kurser i sorgbearbetning.
Vi är politiskt och religiöst obundna. Vi arbetar ideellt.

Kursledarens bakgrund

Blanche Wiklund
Kursledare

Genomförda kurser

 • Certifieringskurs år 2008
 • Certifieringskurs/rep. år 2008
 • Workshop år 2008
 • Fördjupningskurs år 2008
 • Fördjupningskurs/rep. år 2009

Övrig kompetens & arbetslivserfarenhet

 • Medmänskligt stöd
 • NVC/Giraffspråket –
  Känslans kommunikation
 • MR-informatör
 • Situationsanpassad ledarskap