Kursbeskrivning gruppformat

Under kursen genomför den sörjande ett sorgearbete i grupp. Kursledaren ger instruktioner, men det är kursdeltagaren som gör arbetet.

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra. Därefter går vi igenom kursupplägget, samt delar ut kursmaterial och kurslitteratur. Avslutningsvis diskuterar vi hur vi kan stödja varandra, samt delar ut en första hemuppgift.

Övriga kurstillfällen har följande upplägg:

  • Inledningsvis sitter vi i en något större grupp. Där går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen
  • Därefter delar vi in oss i mindre grupper om 3-5 personer – allt för att ge trygghet och mer tid för individuellt deltagande
  • I den lilla gruppen bedrivs det enskilda sorgearbetet, som i sin tur baseras på hemuppgiften
  • Efter en fikapaus träffas vi åter i den stora gruppen. Vi går då igenom arbetet i de små grupperna och besvarar eventuella frågor
  • Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle

Praktisk information

Kurslängd
12 veckor

Omfattning
12 möten á 2 timmar, samt 1-2 timmar för hemuppgift per kurstillfälle

Kursledare/handledare
Blanche Wiklund

Kurser hålls löpande.