Kursbeskrivning individuellt format

Under kursen genomför den sörjande sitt eget sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är kursdeltagaren som gör arbetet.

Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att kursdeltagaren kan genomföra sitt sorgearbete.

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift.

Övriga kurstillfällen har följande upplägg:

  1. Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra mötet
  2. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift
  3. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle
  4. Skulle frågor på hemuppgiften uppstå så ingår även möjlighet att ringa för vägledning

Praktisk information

Kurslängd
8 veckor

Omfattning
8 möten á 1 timma, samt 1-2 timmar för hemuppgift per kurstillfälle

Kursledare/handledare
Blanche Wiklund

Kurser hålls löpande.