Programmet för Sorgbearbetning™

Programmet för Sorgbearbetning™​​​ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster.

Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Kursen är utformad för att förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och full i livet.